WERDA Skool

Graad 00 - 12

  (031) 464 7801/2

  admin@werda.co.za

  

Vakkeuses
Vakkeuses: Graad 10-12
Verpligte vakke:
Afrikaans Huistaal.
Engels Eerste Addisionele Taal.
Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid.
Lewensoriëntering.
Opsioneel
Drie keuses - kies een vak uit elke groep
GROEP 5: Lewenswetenskap of Natuurwetenskap of Besigheidstudies.
GROEP 6: Ingenieurs-en Grafika Ontwerp of Geografie of Lewenswetenskap .
GROEP 7: Verbruikerstudies of Geografie of Rekeningkunde.

Natuurwetenskap kan slegs gekies word indien ’ n jaarpunt van > 60% in Wiskunde in graad 9 behaal is.

Informasie
Kontak Ons
Tel: 031 464 7801/2
Faks: 031 464 7881
Algemene Navrae: admin@werda.co.za
Padkaart
©Copyright Infinet IT 2017Admin Paneel